Популярни Продукти
История на "Castolin+Eutectic"

През 1906г. в зората на индустриалното развитие в Европа, металург на име Жан Пиер Васерман забелязва все по-голямата необходимост от ремонтно възстановителни дейности на машини и детайли от производствените мощности на предприятията. По онова време заваряването също е в начален стадии на развитие и е не особено познато сред механиците и тогавашните инженери. Един от основните проблеми, които те срещали бил заваряването на чугун, главно заради структурата му (богата на въглерод) и точно това е и една от причините Castolin Eutectic да съществува и до днес. Ж. П. Васерман въвежда първите методи за заваряване на чугун при ниски температури или така наречения "студен" процес на заваряване.